สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระมัดระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

ระมัดระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กทม. สรุปเหตุเพลิงไหม้ช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี59 เกิดเพลิงไหม้อาคารจำนวน 8 ครั้ง ชี้ลดลงจากปีก่อนก่อน

ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง
ปี 2558 จำนวน 9 ครั้ง
ปี 2557 จำนวน 14 ครั้ง

สาเหตุหลักๆ คือ ความประมาทครับ เทศกาลตรุษจีนจะมีหลายความเสี่ยงให้เกิดไฟใหม้อาคาร เช่น การจุดประทัด ควรจุด ห่างจากวัตถุที่ติดไฟง่าย การจุดธูปเทียน หรือ เผากระดาษเงินกระดาษทองก็เช่นกัน และควรมีอุปกรณ์ดับไฟอยู่ใกล้ๆจุดเสี่ยงต่างๆ

ปี 2560 พวกเราชาว กทม มาร่วมกันลดอัคีภัยกัน ให้เกิดน้อยที่สุด สูญเสียให้น้อยที่สุด ดีที่สุดก็อย่าให้เกิดเลยครับ

#ตี๋เป็ด
#เป็ดพะโล้แต้จิ๋ว

Tags : เป็ดพะโล้แต้จิ๋ว

view